М.І. Задорожній
Відкрите планування навчального процесу 2011

Вивчаємо фізику  -  7 клас (1 х 35 год.)
2012-2013 н. рік
підручник Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна
Харків: "Ранок", 2007


 
   
Тема 2  Будова речовини (8 уроків)

   Програма (2005) з теми 2 та державні вимоги до підготовки учнів
  Підсумки Розділу 2 підручника

Дата Урок Домашнє завдання

Урок 9-1
Тиждень 9
5 6 7 8 9
.11.2012

 Модуль 7. Маса тіла
 Маса тіла
 Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.
 читати п. 9
 виконати Впр.1-4 до п.9

Урок 10-2
Тиждень 10
12 13 14 15 16
.11.2012

 Лабораторна робота № 6 Вимірювання маси тіл
 
Інструкція з охорони праці
  
Відеофільм Віртуальна фізична лабораторія 7-9 класи Квазар-Мікро 2005
 
Інтерактивна модель Віртуальна фізична лабораторія 7-9 класи Квазар-Мікро 2005
 повторити п. 9 

Урок 11-3
Тиждень 11
19 20 21 22 23
.11.2012

 Модуль 8. Густина речовини
 Густина речовини. Розв'язування задач
 
Густина речовини.
 
 читати п. 10-11
 виконати Впр.1-4 до п.11

Урок 12-4
Тиждень 12
26 27 28 29 30
.11.2012

  Лабораторна робота № 8 Визначення густини твердих тіл і рідин
 
Інструкція з охорони праці
  
Відеофільм Віртуальна фізична лабораторія 7-9 класи Квазар-Мікро 2005
 повторити п. 10-11
 виконати Впр.6-7 до п.11

Урок 13-5
Тиждень 13
3 4 5 6 7
.12.2012

 Модуль 9. Атоми і молекули
 Атоми і молекули. Дифузія
 
Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
 Демонстрація 2-3. Розчинення фарби у воді.
  Бібліотека наочностей 7-9 клас Квазар-Мікро 2004
 Демонстрація 2-4. Дифузія газів, рідин.
 
Задорожній О.М. 2004
 Демонстрація 2-5. Модель хаотичного руху молекул.
  Старощук АУФУ 2007
 Демонстрація 2-6. Зчеплення свинцевих циліндрів.
 
Бібліотека наочностей 7-9 клас Квазар-Мікро 2004
 Лабораторна робота № 7 Дослідження явища дифузії в рідинах і газах
 
Інструкція з охорони праці
 читати п. 12-14

Урок 14-6
Тиждень 14
10 11 12 13 14
.12.2012

 Модуль 10. Агрегатні стани речовини
 Агрегатні стани речовини. Теплове розширення тіл
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

 Демонстрація 2-1. Стисливість газів.
  Бібліотека наочностей 7-9 клас Квазар-Мікро 2004
 Демонстрація 2-2. Розширення тіл під час нагрівання.
  Бібліотека наочностей 7-9 клас Квазар-Мікро 2004
 Демонстрація 2-7. Об’єм і форма твердого тіла і рідини.
  Задорожній М.І. 2011
 Демонстрація 2-8. Властивість газу займати увесь наданий йому об’єм.
  Задорожній М.І. 2011
 Демонстрація 2-9. Фотографії молекулярних кристалів
  Бібліотека наочностей 10-11 клас Квазар-Мікро 2004
 Демонстрація 2-10. Моделі молекул води, водню, кисню
  Таблиці з фізики
 читати п.14-16
 виконати Впр.7-9 до п.16

Урок 15-7
Тиждень 15
17 18 19 20 21
.12.2012

  Тематичне повторення
  Програма (2005) з теми 2 та державні вимоги до підготовки учнів
  Підсумки Розділу 2 підручника
 повторити
 підсумки розділу 2

Урок 16-8
Тиждень 16
24 25 26 27 28
.12.2012

  Тематичне оцінювання № 2 Залік або контрольна робота
 
 повторити
 підсумки розділу 2