М.І. Задорожній
Відкрите планування навчального процесу 2011

Вивчаємо фізику  -  7 клас (1 х 35 год.)
2012-2013 н. рік
підручник Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна
Харків: "Ранок", 2007


 
   
Тема 1 Починаємо вивчати фізику  (8 уроків)

   Програма (2005) з теми 1 та державні вимоги до підготовки учнів
  Підсумки Розділу 1 підручника

Дата Урок Домашнє завдання

Урок 1-1
Тиждень 1
3 4 5 6 7
.09.2012

 Модуль 1. Фізика - природнича наука
 Фізика - природнича наука. Фізичні тіла та фізичні явища
 Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент.
 Демонстрація 1-1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.
  Бібліотека наочностей 7-9 та 10-11 класи Квазар-Мікро 2004
 читати п. 1-2
 виконати Впр.1-2 до п.2

Урок 2-2
Тиждень 2
10 11 12 13 14
.09.2012

   Лабораторна робота робота № 1 Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті
 
Робота з інструкціями з ОП у фізкабінеті, комп'ютерний клас
 повторити п. 1-2
Урок 3-3
Тиждень 3
17 18 19 20 21
.09.2012
 Модуль 2. Вимірювання фізичних величин
  Фізичні величини та їх вимірювання
Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.
 Лабораторна робота робота № 2 Ознайомлення з фізичними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу
 
Інструкція з охорони праці
 
Відеофільм Віртуальна фізична лабораторія 7-9 класи Квазар-Мікро 2005
 
Інтерактивна модель Віртуальна фізична лабораторія 7-9 класи Квазар-Мікро 2005
 читати п.3-4
 виконати Впр. 3-4 до п.3

Урок 4-4
Тиждень 4
24 25 26 27 28
.09.2012

 Модуль 3. Вимірювання часу
  Навколишній світ. Простір і час. Одиниці часу
Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.
 
 Лабораторна робота робота № 3 Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник)
 
Інструкція з охорони праці
  Індивідуальні завдання, фото приладів, комп'ютерний клас
 читати п. 5, ЛР № 3
 виконати Впр. 2-3 до п.5

Урок 5-5
Тиждень 5
1 2 3 4 5
.10.2012

 Модуль 4. Вимірювання довжини та площі
  Довжина та площа. Одиниці їх вимірювання
Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі.
Лабораторна робота № 4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні
 
 Інструкція з охорони праці
 
Відеофільм Віртуальна фізична лабораторія 7-9 класи Квазар-Мікро 2005
  Індивідуальні завдання, саморобні прилади, комп'ютерний клас, власна програма "Контроль вимірювань"
 читати п. 5, ЛР № 4

Урок 6-6
Тиждень 6
8 9 10 11 12
.10.2012

 Модуль 5. Вимірювання об'єму
  Об'єм та одиниці об'єму
Об’єм та одиниці об’єму.
 
Лабораторна робота № 5 Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин та газів
 
Інструкція з охорони праці
 читати п. 5, ЛР № 5

Урок 7-7
Тиждень 7
15 16 17 18 19
.10.2012

 Модуль 6. Фізика і техніка
  Взаємодія тіл. Сила. Енергія. Фізика і техніка. Вчені-фізики
Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія.
Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.
 Демонстрація 1-2. Приклади застосування фізичних явищ у техніці на моделях двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічного преса, блоків, електронагрівальних приладів.
 
Бібліотека наочностей 7-9 клас Квазар-Мікро 2004
 читати п. 6-8
 виконати Впр. 3 до п.7

Урок 8-8
Тиждень 8
22 23 24 25 26
.10.2012

  Тематичне повторення 
 Тематичне оцінювання № 1 Залік

  
Програма з теми 1 та державні вимоги до підготовки учнів
  Підсумки Розділу 1 підручника

  Зразок (один варіант) запитань та вправ
 читати підсумки розділу 1