М.І. Задорожній
Відкрите планування навчального процесу 2011

Вивчаємо фізику  -  7 клас (1 х 35 год.)
Програма МОН (2005)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 
   
Розділ 3 Світлові явища (частина 2)

МОН України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика. Астрономія 7-12 класи / Фізика: О.І. Ляшенко (керівник), О.І. Бугайов, Є.В. Коршак, М.Т. Мартинюк, М.І. Шут. -  Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 80 с.

УВАГА!
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/93-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 27.09.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

ОСНОВНА ШКОЛА
Фізика 7-й клас (12-річна школа)
(35 год, 1 год на тиждень, 3 год — резервний час)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

15 Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (частина 2)


Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.
Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.

Лабораторні роботи

11. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.
12. Складання найпростішого оптичного приладу.

Демонстрації

5. Заломлення світла.
6. Хід променів у лінзах.
7. Утворення зображень за допомогою лінзи.
8. Модель ока.
9. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).
10. Інерція зору.
11. Спостереження руху тіл під час стробоскопічного освітлення.
 Учень:

називає  вади зору, одиниці оптичної сили лінзи;

наводить приклади застосування лінз та оптичних приладів;

розрізняє падаючий, відбитий і заломлений промені, кут падіння, відбивання і заломлення світла, фокусну відстань і оптичну силу лінзи;

формулює закони заломлення світла;

записує формули тонкої лінзи;

може  класифікувати лінзи на збиральні і розсіювальні; характеризувати око як оптичну систему, способи корекції короткозорості та далекозорості; пояснити призначення окулярів, лінз, оптичних приладів (телескопів, мікроскопів, проекційних апаратів тощо);

здатний спостерігати заломлення світла на межі двох середовищ,  вимі­рювати фокусну відстань та оптичну силу лінзи; користуватися лупою, лінзами; складати найпростіші оптичні прилади;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формули лінзи; будувати  зображення, утворені за допомогою лінз.