М.І. Задорожній
Відкрите планування навчального процесу 2011

Вивчаємо фізику  -  7 клас (1 х 35 год.)
Програма МОН (2005)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 
   
Розділ 1 Починаємо вивчати фізику


МОН України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика. Астрономія 7-12 класи / Фізика: О.І. Ляшенко (керівник), О.І. Бугайов, Є.В. Коршак, М.Т. Мартинюк, М.І. Шут. -  Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 80 с.

УВАГА!
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/93-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 27.09.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

ОСНОВНА ШКОЛА
Фізика 7-й клас (12-річна школа)
(35 год, 1 год на тиждень, 3 год — резервний час)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

8 Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики. Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія.

Лабораторні роботи

1. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.
2. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.
3. Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник).
4. Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.
5. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.

Демонстрації

1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.
2. Приклади застосування фізичних явищ у техніці на моделях двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічного преса, блоків, електронагрівальних приладів.
 Учень:

називає імена видатних вітчизняних і зарубіжних фізиків, одиниці довжини, часу, площі поверхні, об’єму, види енергії;

наводить приклади фізичних явищ і процесів, руху і взаємодії, перетворення енергії, застосування фізичних знань у житті людини;

розрізняє значення фізичної величини та її одиниці;

формулює правила безпеки у фізичному кабінеті;

записує значення фізичних величин, використовуючи приставки СІ (мікро, мілі, санти, деци, кіло, мега) для утворення кратних і частинних одиниць.

може обґрунтувати історичний характер розвитку фізичного знання; характеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-. макро-, мегасвіт), основні методи фізичних досліджень та етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях, різні прояви взаємодії тіл; пояснювати значення фізики в житті людини, сфери застосування фізичного знання, земне тяжіння; порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ;

здатний спостерігати за різними фізичними явищами і процесами; визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу, об’єм куба і паралелепіпеда; вимірювати довжину, площу поверхні, об’єм, час; користуватися метрономом, секундоміром, лінійкою, мензуркою;

дотримується правил безпеки у фізичному кабінеті.