М.І. Задорожній
Відкрите планування навчального процесу 2011

Вивчаємо фізику  -  7 клас (1 х 35 год.)

Тема 1  Починаємо вивчати фізику (8 уроків)


 
   
Лабораторна робота № 4
Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні

 

Обладнання

 Стержень для вимірювання довжини
 Стрічка для вимірювання довжини
 Ряд квадратів для вимірювання малих розмірів
 Прямокутник для вимірювання площі
 Фігура для вимірювання площі
 Лінійка учнівська
 Олівець

Завдання 1. Виміряти довжину стержня.
2. Виміряти довжину стрічки.
3. Виміряти сторону малого квадрата, застосовуючи спосіб рядів.
4. Виміряти довжину та ширину прямокутника та обчислити площу прямокутника.
5. Виміряти площу фігури неправильної форми методом клітинок.

 Як виконувати роботу


1. Виміряти довжину стержня в мм. Точність вимірювання – 0,5 мм.2. Довжину паперової стрічки вимірюють в см з точністю до 1 мм.
Довжина стрічки більша за шкалу лінійки, тому стрічку треба розправити на столі і кілька разів прикладаючи лінійку виміряти її довжину.

3. Сторону квадрата треба виміряти у мм з точністю 0,05 мм.
Виміряти сторону малого квадрата прямим вимірювання за допомогою звичайної лінійки можна лише з точністю 0,5 мм. Для того, щоб підвищити точність вимірювання використовують спосіб рядів. Якщо виміряти довжину ряду з 10 однакових квадратів і поділити її на 10, то одержимо значення сторони квадрата з точністю 0,05 мм. Чим більша кількість тіл у ряді, тим більша точність вимірювання.

4. Сторони прямокутника виміряти в мм з точністю 0,5 мм.
Площу прямокутника визначити в см2 з точністю 0,5 см2.
Для визначення площі прямокутника необхідно виміряти його сторони в мм, позначені буквами a i b.
Потім площу прямокутника в см2 обчислюють за формулою  .
У цю формулу значення сторін прямокутника підставляють у см.


5. Площу фігури неправильної форми визначити в см2 з точністю 0,5 см2.
Для визначення площі фігури неправильної форми використовують спосіб клітинок. Для цього фігуру кладуть на папір в клітинку і обводять гострим олівцем. Потім підраховують кількість цілих клітинок Nк, половинок Nп та четвертинок Nч.
Площу фігури в см2 обчислюють за формулою   , враховуючи,
що 1 см2 = 4 цілих клітинки.

6. Значення виміряних та обчислених величин занести в таблицю (в зошиті для лабораторних робіт)

Виконання роботи

#Довжина стержня в мм
#Довжина стрічки в см
#Сторона квадрата (спосіб рядів) в мм
#Довжина прямокутника в мм
#Ширина прямокутника в мм
#Площа прямокутника в см2
#Площа фігури неправильної форми в см2

7. Для перевірки лабораторної роботи значення величин у вказаних одиницях вимірювання треба ввести у комп’ютерну програму «Контроль вимірювань».

Ввести прізвище, ім’я учня та варіант лабораторної роботи і натиснути кнопку «Читати».
Ввести значення виміряних величин та натиснути кнопку «Відправити».
Програма визначить точність вимірювання кожної величини від 1 до 3 балів та виставить оцінку.